Kom og spil med

Har du lyst til at spille russisk folkemusik i Pavlovskis Balalajkaorkester?

Orkesteret er på ca 30 mand, de fleste er dygtige amatører og vi er organiseret i Musisk Oplysnings Forbund (MOF).

Vi har et repertoire på over 300 numre, alle specielt arrangeret for balalajkaorkester. Musikken er overvejende af russiske komponister og russisk folkemusik. Samspil/undervisning foregår på dansk, men russiskkyndige er som regel til stede. Vi spiller hver torsdag fra kl. 19.15 – 22.00 i perioden 01/09 til 30/04 i Sundhedshuset Vanløse, Indertoften 10, 2720 Vanløse.

De specielle instrumenter (balalajka og domra i forskellige størrelser), der anvendes i orkestret, kan stilles til rådighed for medlemmerne, da instrumenterne er svære at fremskaffe her i landet. Vi spiller ikke efter “rigtige” noder, men efter tabulatur. Det er et nodesystem, hvor det er angivet med tal, på hvilket bånd der skal spilles. Nodeværdierne er angivet som normale noder. Da instrumenterne har 3 strenge, er der 3 linier i nodesystemet. Almindelig nodekendskab er ikke nødvendigt, men en fordel.

Eksempel på tabulatur: “Den klare måne” af V. Andreieff udskrevet for prim-balalajka stemt E-E-A (A øverste nodelinie). tabulatur

 

 

 

Tidligere mandolinspillere har en fordel, da spillemåden på domraen minder om mandolinspil (plekterspil og tremolo).

Vi kan også bruge slagtøjspillere.