Slaginstrumenter

Slaginstrumenterne består af to grupper:

  • instrumenter, der har toner af bestemt højde
  • instrumenter uden bestemt tonehøjde.

Til den første gruppe hører

Klokkespil (Metallophon)

Består af metalplader, der er anbragt således, at de danner fra venstre til højre en kromatisk tonerække fra C i 2. oktav til C i 4. oktav. Tonerne frembringes ved hjælp af en lille hammer.

Xylophon

Består af træplader, der er anbragt således, at de danner en tonerække fra C i 1. oktav til C i 3. oktav. Lyden frembringes ved hjælp af særlige hamre.

Pauke

Har form af en gryde, på hvilken der er spændt et skind, som er fastgjort til en rund, bevægelig ramme. Ved hjælp af håndskruer (fodpedaler på de mekaniske pauker), der er forbundne med denne ramme, kan man stramme eller slække skindet og stemme instrumentet i forskellige højder. Pauker har en diapason fra F til H i store oktav eller fra H i store oktav til F i lille oktav. Noderne skrives i basnøglen (F-nøglen).

Pauker skal stemmes mange gange om i forskellige højder under spillet, og dette angives i noderne med forskellige betegnelser. Lyden frembringes ved hjælp af paukestikker, der består af træ eller rør med filthoveder.

Til den anden gruppe hører:

Triangel

En metaltråd af bestemt legering bukket i form af en trekant. Ved slag med en metalpind frembringes en ren, klingende lyd.

Tamburin

Spillemåden er følgende:

  • slag på tamburinens skind med højre hånd
  • slag med begge hænders fingre på skindets kanter (navnlig ved hurtige rytmer)
  • tremolo, der frembringes ved at man glider med tommelfingeren på skindet
  • rytmiske rystelser
Lille tromme

Rytmiske slag og hvirvlen er de mest anvendte spillemåder på dette instrument. Hvirvlen gør sig meget effektfuld ved orkesterets voksende eller dalende klangstyrke (crescendo, diminuendo).

Trææsken

Rytmisk instrument med skarpe bankelyde.

Træske

Instrumentet består af 3 eller flere almindelige (russiske) træskeer. Man slår med den ene ske på de andre, der er anbragt enten mellem fingrene eller mellem knæene – afhængig af antallet af skeer – og frembringer kastagnetlignende lyde. Der kan opnås en fantastisk rytmisk virtuositet, som ikke står tilbage for de spanske kastagnetspillere. Træskeer kan således erstattes med kastagnetter.

Skralde

Består af en række tynde træplader med en snor igennem. Lyden frembringes ved rystelser.

Bjælder

En række små bjælder, fastgjort på en læderstrimmel.

Becken (tallerkener)

Består af to metaltallerkener. Spillemåderne er følgende: Slag med den ene tallerken mod den anden, tremolo, slag enten med tromme- eller paukestikker. (Betegnes med henh. + og o).

Stortromme

Rytmiske slag og tremolo er den mest brugte spillemåde på dette instrument.

Ved at anvende slaginstrumenterne i et domra-balalajkaorkester, må man tage i betragtning, at klangstyrken i et sådant orkester er betydelig mindre end f.eks. i et symfoni- eller blæseorkester. Styrken må derfor nedsættes for slagtøjets vedkommende med en grad: I stedet for mf – p, i stedet for ff – f osv.

Noderne for slaginstrumenter af gruppe “a”, skrives på almindelige nodesystemer; for “b”-gruppens vedkommende på en eller to linier, alt afhængig af.,hvor mange instrumenter der anvendes. Som regel betjenes slaginstrumenterne af “b”-gruppen af en enkelt person.