Domra – Stemning og spillemåde

Domra Piccolo

Domra Piccolo

Denne gruppe udfører i orkestre den melodiske funktion. Det kommer af, at man spiller på domra med et plekter og for det meste anvender tremolospil, der giver uafbrudt lang tone. Alle domrainstrumenterne stemmes i kvarter.

Spillemetoderne er ens for hele domragruppen, og de er følgende:

  • Den allerede nævnte tremolometoden, som består i hurtige op- og nedslag med plekteret på strengene. Slagene skal være lige kraftige op og ned. Tremolo kan afbrydes efter hver node (detache). Det betegnes med en kort streg over eller under noden. Modsat dette kan tremolo forbinde flere noder og endda takter (legato). Dette betegnes med en buet linie over eller under noderne og linien kaldes liga. Da tremolometoden er den mest almindelige på domra, angives den i noderne kun efter, at der har været benyttet andre metoder, og den betegnes med et forkortet “trem”.
  • Staccatometoden, hvor der er et slag ned på hver node. Betegnes med en prik over eller under noden.
  • Pizzicatometoden, hvor man frembringer korte toner uden plekter ved hjælp af højre hånds tommelfinger. Betegnes forkortet “pizz”.

Til de mere sjældne metoder hører glissando, hvor man glider fra den ene tone til den anden og flageoletter, hvor man frembringer overtonerne ved en let berøring af strengen i punkterne, hvor den deles i to, tre og fire lige dele. Betegnes med et “o” over noden. Man kan bruge accordspil på domraer dog med undtagelse af domra bas. Accordernes klang er meget farverig.

DOMRA PICCOLO

Stemmes: 1. streng: A i anden oktav – 2. streng: E i anden oktav – 3. streng: H i første oktav.

Se tabulaturskema for domra piccolo

Trods sin lidenhed er instrumentet i besiddelse af en meget stor, gennemtrængende tone. Samtidig er den meget bekvem at spille på og giver mulighed for at udføre løb og variationer af virtuos karakter i hurtig tempo.

Instrumentets funktion i orkestret er hovedsagelig dublering af domra prim stemmen enten i unison eller i oktav.

DOMRA PRIM

Stemmes: 1. streng: D i anden oktav – 2. streng: A i første oktav – 3. streng: E i første oktav.

Se tabulaturskema for domra prim

Det er et af de mest bevægelige instrumenter i orkestret i teknisk henseende. Dets betydning i folkeorkestret er den samme som violinens i et symfoniorkester, og domra prim indtager en førende stilling i orkestret. Det er et udpræget melodi instrument med store muligheder for udførelse at stemmer af virtuos karakter.

I orkestret deles domra prim i to stemmer: Domra prim I og domra prim II.

DOMRA MEZZOSOPRAN

Stemmes: 1. streng: A i første oktav – 2. streng: E i første oktav – 3. streng: H i lille oktav.

Se tabulaturskema for domra mezzosopran

Dette instrument bruges som regel kun i større orkestre. Dets funktion består i at forstærke stemmer for domra prim II og for domra alt I, samt at forbinde de to instrumenter. Instrumentet kan også udføre visse solopartier.

DOMRA ALT

Stemmes: 1. streng: D i første oktav – 2. streng: A i lille oktav – 3. streng: E i lille oktav.

Se tabulaturskema domra alt

Domra alt indtager en særstilling i orkestret, takket været den fløjlsbløde, fyldige, dybe klang, som er karakteristisk for dette instrument. Trods sin betydelige størrelse, er instrumentet egnet til passager og variationer. Dets funktion i orkesteret er stemmeføringen i de brede, melodiske temaer. Ofte bliver domra alt betroet lange harmoniske toner og mere sjældent treklange.

I orkestret deles domra alt i to stemmer: Domra alt I og domra alt II.

DOMRA TENOR

Stemmes: 1. streng: A i. lille oktav – 2. streng: E i lille oktav – 3. streng: H i store oktav.

Se tabulaturskema for domra tenor

Domra tenor er et forbindende instrument mellem domra alt og domra bas. Dets funktion i orkesteret er melodiføringen i tenorregistret samt dublering af stemmerne for domra alt II og domra bas I. Instrumentet er for stort til løb i hurtigt tempo.

DOMRA BAS

Stemmes: 1. streng: D i lille oktav – 2. streng: A i store oktav – 3. streng: E i store oktav.

Se tabulaturskema for domra bas

Tekniske muligheder er noget begrænset på dette instrument på grund af dets størrelse. Funktion i orkesteret er udførelse af basstemmen i en harmoni eller udførelse af melodistemmen enten selvstændigt eller sammen med andre basinstrumenter. Til forskel fra de førnævnte domraer, hvor man bruger skildpadde- eller celluloidplektre, bruges der læderplekter til domra bas.

I orkestret kan domra bas deles i to stemmer: Domra bas I og domra bas II.

DOMRA KONTRABAS

Findes i to registre: Den lave og den høje. Den lave stemmes: 1. streng: D i store oktav – 2. streng: A i kontra oktav – 3. streng: E i kontra oktav.

Se tabulaturskema til den lave

Den høje stemmes: 1. streng: G i store oktav – 2. streng: D i store oktav – 3. streng: A i kontra oktav.

Se tabulaturskema til den høje

Dens rolle i orkesteret er, for den førstes vedkommende, at forstærke stemmen for balalajka kontrabasser, og for den andens – at forbinde domra bas og kontrabas stemmer. Med sin tremolo forbinder domra kontrabas slagene på balalajka kontrabasser. Man bruger ligeledes et læderplekter på dette instrument.

Dette var en oversigt over domrainstrumenter af den såkaldte “Andrejeff’s model” – alle trestrengede og stemt i kvarter. Der findes domraer af “Ljubimoff’s model”, som er firestrengede og stemt i kvinter (som violiner og mandoliner).

Alle oplysninger stammer fra følgende kilder:

V. Andrejeff: “Russisk folkeorkester”, Petrograd 1913.
N. Retjmenski: “Folkemusikinstrumenterne”, Moskva 1956.
V. Avksentjeff: “Orkester af russiske folkeinstrumenter”, Moskva 1962
samt Evgeni Pavlovski’s egne erfaringer, som de er beskrevet i “Balalajka Blade” fra 1963 til 1971, udgivet af Evgeni Pavlovski.